Vítejte

Projekt S4game


Netechnické dovednosti nebo měkké dovednosti jsou mezilidské (např. komunikace, týmový duch), kognitivní (např. rozhodování, povědomí o situaci) a osobnostní (např. zvládnutí stresových situací a únavy) dovednosti, které doplňují technické dovednosti a přispívají k bezpečnému a efektivnějšímu výkonu. Vliv měkkých dovedností v chirurgickém prostředí je analyzován teprve krátce. Mají stále větší význam pro chirurgii a chirurgický výcvik, neboť tradiční zaměření na získávání technických dovedností a kompetencí již nestačí k vykonávání moderní a bezpečné chirurgické praxe. Odborné školení a vzdělávání v oblasti měkkých dovedností se stává pro členy chirurgického týmu nutnou položkou dalšího vzdělávání.
Na druhé straně, virtuální realita (VR) a seriózní hry (SG) jsou nadějně se rozvíjející obory s nekonečnými možnostmi v různých oblastech. Mají také velké možnosti využití v chirurgickém výcviku, jelikož poskytují ponořující prostředí, kde si členové chirurgického týmu mohou osvojit dovednosti, aniž ohrozí bezpečnost pacientů, a aniž musejí žádat o použití skutečného operačního sálu, čímž se vyhnou se nákladům, které to obvykle přináší, a přesto dosud nejsou plně využívány

Cíle
Cílem S4Game je tedy poskytnout zdravotnickým odborníkům inovativní přístup k získání a rozvoji měkkých dovedností pro podporu jejich profesního rozvoje. V tomto ohledu bude výsledkem projektu příručka a seriózní hra na základě technologií virtuální reality. Jejich hlavním výukovým cílem je získání měkkých dovedností vyžadovaných při práci v operačním sále, jako je komunikace, týmová práce nebo schopnost vedení. Různé role, které se vyskytují na operačním sále (chirurg, zdravotní sestra, anesteziolog), budou přítomny v SG ve formě 3D avatarů, které umožní vyzkoušení typických interakcí během chirurgického zákroku.

Jsou očekávány následující výsledky:
O1. Příručka pro školení měkkých dovedností využívající virtuální realitu a seriózní hry pro chirurgické týmy na operačním sále: zpráva, která poskytuje podrobné informace o nových přístupech a inovativních metodách vzdělávání měkkých dovedností pomocí VR a SG pro chirurgické týmy a aplikaci na operačním sále. Je určena na pomoc učitelům, školitelům a instruktorům odborného vzdělávání a přípravy a jejich institucím při organizování vzdělávacích činností.
O2. S4Game: hra pro konzoli a nedílná součást výcvikových činností shromážděných v příručce. Bude se zavádět prostřednictvím tzv. „dvojité inovační smyčky“. K dispozici budou také uživatelské příručky a demonstrace – ukázky. S4Game bude testována na individuálních školicích setkáních ve čtyřech zemích, odkud jsou účastníci konsorcia.

Dopad a výhody:
Očekává se, že projekt S4Game bude mít velký externí dopad. Vzhledem k nedostatku výcviku měkkých dovedností pro chirurgické týmy se očekává, že se stane zásadním opatřením ke zlepšení dovedností specializovaných chirurgických pracovníků. S4Game jim poskytne nový vzdělávací nástroj pro získání kompetencí v souvislosti s měkkými dovednostmi, které budou použity v jejich pracovní činnosti uvnitř chirurgického týmu. To bude znamenat zlepšení péče o pacienta prostřednictvím snižování chyb, které jsou následkem nedostatku měkkých dovedností na operačním sále. Školitelé a instituce odborného vzdělávání a přípravy budou mít rovněž prospěch z výsledků S4Game, neboť jim budou poskytovány metodiky a doporučení, aby do školení zahrnovali též zařízení používající virtuální realitu. Kromě toho, měkké dovednosti zmírní kulturní šok ze socio-kulturních národních zvyklostí, který by mohl utrpět zdravotnický odborník, který se snaží rozvíjet svou profesní kariéru v jiné zemi. Na druhé straně bude zvýšena evropská konkurenceschopnost v odvětví a tato nadnárodní akce bude rovněž sloužit ke zvýšení povědomí o významu měkkých dovedností pro chirurgické týmy a o potřebě pokrýt tuto mezeru odpovídajícími vzdělávacími řešeními. S4Game vede k velké příležitosti na zásadní specializaci na obrovském a celosvětově rostoucím trhu.