Výsledky


IO1: Příručka školení v měkkých dovednostech, používající virtuální realitu a seriózní hry, pro chirurgický tým na operačním sále

Popis:

Cílem tohoto IO je vytvořit příručku s novými přístupy a inovativními metodikami pro výcvik měkkých dovedností pomocí virtuální reality (VR) a seriózních her (SG) pro chirurgické týmy na operačním sále. Jeho cílem je pomáhat učitelům, školitelům a mentorům dalšího odborného vzdělávání a přípravy a jejich institucím při organizaci vzdělávacích aktivit, takže se bude zabývat cíli a kompetencemi učení, potenciálními účastníky, délkou trvání, zdroji, hodnocením, kvalitou a příležitostmi k uznání a validaci výsledků, s ohledem na potřebu transparentnosti a uznávání dovedností a kompetencí. Příručka bude rozdělena do dvou hlavních částí: metodických pokynů a praktických případů. Příručka bude profesionálním způsobem zformátována a upravena, buď k vytištění, nebo jako interaktivní e-kniha.

Prvky Inovace:

Aplikace SG a VR v oblasti školení je v raných stádiích, zejména v oblasti chirurgického výcviku a měkkých dovedností, proto doporučení a pokyny v tomto ohledu stále chybí. Očekává se, že tyto technologie budou mít velký potenciál, který je třeba teprve prozkoumat. Příručka poskytne nové poznatky ke zlepšení školení měkkých dovedností.

Očekávaný dopad:

Tento IO umožní partnerům zvýšit / zlepšit nabídku jejich školení související s výcvikem měkkých dovedností, a proto podobně jako u jiných vzdělávacích institucí zlepší kompetence cílových skupin (chirurgů, zdravotních sester a anesteziologů) nezbytné v jejich každodenní praxi, což také usnadní jejich mobilitu.

Potenciál převoditelnosti:

Měkké dovednosti jsou průřezové dovednosti; použití VR a SG pro jejich výcvik lze proto odvodit i na jiné kolektivy, buď ze zdravotnického sektoru, nebo též mimo něj. Na druhé straně výsledky a závěry tohoto IO mohou být použity ke zlepšení počátečního a trvalého profesního rozvoje učitelů, školitelů a mentorů dalšího odborného vzdělávání v oblasti chirurgického školení se zaměřením na rozvoj efektivního otevřeného a inovativního vzdělávání pomocí ICT.


IO2: S4Game

Popis:

Toto IO se skládá ze samotné S4Game. Je nedílnou součástí vzdělávacích aktivit shromážděných v pokynech z 02 a bude přeložena do národních jazyků konsorcia, aby se zvýšila možnost přenosu a usnadnilo školení komunikačních dovedností, protože komunikace v mateřském jazyce je vždy snazší.

Prvky inovace:

Výsledná SG bude v první řadě zaměřena na trénink měkkých dovedností pomocí VR pro chirurgické týmy. Tento IO kombinuje současné technologie a poskytuje inovativní nástroj, který podporuje efektivní využívání ICT ve vzdělávání.

Očekávaný dopad:

Tento IO bude mít velký dopad na všechny partnery tím, že zlepší jejich každodenní aktivity, ať už v oblasti školení nebo vývoje SG. Na druhé straně se zvýší evropská konkurenceschopnost v sektoru SG, což umožní klíčovou specializaci na rostoucím trhu.

Potenciál převoditelnosti:

SG může sloužit jako základ pro trénink měkkých dovedností ve všech zdravotnických profesích, kde je vyžadována týmová práce. Kromě toho týmová práce a měkké dovednosti v jakémkoli jiném oboru mohou také těžit z výhod S4Game, kdyby vznikla potřeba vytvořit novou specifickou SG, bude třeba vyvinout pouze specifické případy (avatary, scénáře atd.), a veškerá společná struktura může být znovu použita (grafika, umělá inteligence). Je to jedna uznaná výhoda SG: snížení nákladů na zavádění díky opětovnému využití již vyvinutého a dostupného obsahu. Nástroj pro vytváření dialogů také umožní překlad obsahu do jiných jazyků, které nejsou součástí konsorcia, a také vytváření nových dialogů pro různé školicí situace.