Eredmények


IO1. A nem-műtéti-készségek oktatásának a műtőben a virtuális valóság és a videójátékok használatával (kézikönyv)

Leírás

A projekt egyik fő célkitűzése, egy új és innovatív eredményeket és módszereket tartalmazó kézikönyv összeállítása a nem-műtéti-készségek oktatásáról a műtéti teamek számára, a virtuális valóság (VR) és a videójátékok (serious games – SG) nyújtotta lehetőségek kihasználásával. Továbbá célja, a szakképzésben résztvevő oktatók, tutorok, mentorok és intézményeik munkájának segítése a szakképzés megszervezésében, ezáltal előtérbe helyezve az elérendő célokat és kompetenciákat, illetve segít hatékonyabban felhasználni a rendelkezésre álló erőforrásokat és eredményeket ezáltal magasabb minőséget és megfelelő átláthatóságot biztosítva. A kézikönyv két fő részre, a módszertani iránymutatásra és esettanulmányokra osztható. A kézikönyv kiadói minőségben jelenik meg, nyomtatott és interaktív online (e-book) kiadásban egyaránt.

Innováció

A videójátékokat és a VR-t nemrég kezdték alkalmazni az oktatásban, amely méginkább igaz a sebészeti szakképzésre és a nem-műtéti-készségek tréningjére, ezért ajánlások és iránymutatások még nem érhetőek el a témában. Ezek a technológiák még sok felfedésre váró lehetőséget hordoznak magukban. A kézikönyv új megközelítést nyújt majd a nem-műtéti-készségek fejlesztéséhez.

Jelentőség

A projekt lehetővé teszi hogy a képzőhelyek szélesítsék képzési kínálatukat ezáltal fejlesztve a célcsoportok (sebészek, műtősnők, aneszteziológusok) mindennapi munkavégzéshez szükséges kompetenciáit.

Jövőbeli potenciál

A nem-műtéti-készségek olyan transzverzális készségek, amelyek fejlesztésére a VR és SG technológia jól alkalmazható illetve kiterjeszthető az egész egészségügyi szektorra vagy akár azon kívül is. Másrészről az eredmények felhasználhatók a szakképzésben résztvevő oktatók, tutorok, mentorok szakmai továbbképzésére, különös tekintettel az információs-technológia (IT) nyújtotta innovációkra.


IO2. S4Game videójáték

Leírás

A projekt második fele maga az S4Game videójáték, amely a képzési tevékenységek szerves része. Az S4Game a konzorciumi partnerek anyanyelvén is elérhető lesz az átláthatóság és a kommunikációs nehézségek legyőzése érdekében, hiszen az anyanyelvi kommunikáció mindig a legegyszerűbb.

Innováció

Az S4Game az első olyan SG amelynek fő célkitűzése, a műtéti team nem-műtéti-készségeinek fejlesztése VR eszközök segítségével. Egyesíti a jelenleg elérhető legújabb technológiákat, azért hogy egy olyan új, innovatív információs technológián alapuló eszközt hozzon létre, amely hatékonyan alkalmazható az oktatásban.

Jelentőség

A projekt ezen részében minden partnert aktívan részt vesz, mind a képzési-, mind a fejlesztési oldalról. Mindez növeli a versenyképességet a SG szektorban, ezáltal lehetővé téve a jelenlétet ezen a növekvő piacon.

Jövőbeli potenciál

A SG alapja lehet bármilyen egészségügyi képzésnek, ahol a nem-műtéti-készségek elsajátításához csapatmunka szükséges. Mindemellett az S4Game az oktatás bármely területén használható, ahol a csapatmunka és a nem-műtéti-készségek fejlesztése a cél, mivel a program alapja (grafika, mesterséges intelligencia, stb) újrahasznosítható, csak az egyedi paramétereket (avatarok, esetek) szükséges újra kidolgozni. Ez a SG egyik előnye: a fejlesztési költségek csökkentése a korábban már kidolgozott és elérhető tartalmak újrahasznosításának köszönhetően. A dialógus kezelő eszköz lehetővé teszi a tartalom bármely nyelvre való lefordítását, illetve a képzési tematikától függően új dialógusok is létrehozhatóak.