Domácí stránka http://www.surgttt.eu/

Profesionální profil chirurgického školitele: Train – the-Trainer curiculum (SurgTTT)


V rámci evropského projektu Erasmus „Profesní profil chirurgického trenéra: Učební osnovy Train-the-Trainer (SurgTTT)“, který je řešen ve spolupráci s ISTT (inovativní technologie chirurgického výcviku) s CCMIJU (Jesús Usón Minimálně invazivní chirurgické centrum, Cáceres) / Španělsko), Semmelweis University (Katedra chirurgického výzkumu a techniky, Budapešť / Maďarsko) a Nadace Medis (National Medical Association, Campina / Rumunsko) bude vyvíjen a testován evropský profil požadavků a kurikulum pro pedagogické a didaktické školení chirurgů, kteří by se pak stali chirurgickými školiteli. Profil a kurikulum bude doplněno mnohojazyčnou e-learningovou platformou.