Domácí stránka http://www.kts-project.eu/index.php/en/home

Kheiron training system: E learningová seriózní hra pro výcvik chirurgických dovedností


Hlavním cílem projektu KTS je navrhnout, vyvinout a validovat seriózní hru a podpůrné materiály s cílem poskytnout studentům medicíny a začínajícím chirurgům inovativní přístup založený na informačních a komunikačních technologiích (ICT) pro výcvik základních klíčových psychomotorických dovedností v minimálně invazivní chirurgii (MICH). Seriózní hra KTS bude založena na stávajících výcvikových úkolech prováděných v tréninkovém prostředí (označovaném jako krabice nebo „trenažér“), takže proces školení chirurgických dovedností bude zlepšen využitím ICT technologií. Výsledky projektu budou v angličtině a v jazycích partnerů konsorcia, aby se seriózní hra přizpůsobila různým jazykovým potřebám a zvýšila se tak její využitelnost. Tímto mnohostranným projektem bude v souladu s přístupem EU rozvíjen inovativní obsah, služby, pedagogika a praxe založené na ICT v oblasti školení psychomotorických chirurgických dovedností. Tím bude studentům medicíny a začínajícím chirurgům poskytnut školicí systém s podporou ICT založený na seriózních hrách, který překoná tradiční prezenční školení, včetně otevřeného a distančního vzdělávání a otevřených vzdělávacích zdrojů. V rámci projektu KTS budou mít studenti medicíny včasnější přístup k chirurgickému výcviku a začínající chirurgové budou moci trénovat více hodin bez nutnosti cestování do specializovaných výcvikových středisek, což nejen sníží čas a náklady, ale také umožní flexibilnější přístup k jejich výcviku. Kromě toho bude vynaloženo úsilí na zavedení seriózní hry do osnov výuky chirurgie.